ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημήτρης Γενεθλή

Πρόεδρος

Αννίτα Ευγενίου

Αντιπρόεδρος

Μαρίνα Συμεού

Γραμματέας

Δέσπω Σοφοκλέους

Ταμίας

Ευγένιος Κυριάκου

Μέλος

Σταύρος Κυπριανού

Μέλος