Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου:

Κοινωνική Υπηρεσία
Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου στα πλαίσια της πολυθεματικής προσέγγισης των ασθενών καθώς και αναγνώρισης των διεθνών ερευνών ότι η ασθένεια είναι συνάρτηση κοινωνικών ψυχολογικών και ατομικών προβλημάτων, δημιούργησε την Κοινωνική Υπηρεσία.

To γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας λειτουργεί από το 1993, εντάσσεται στα εξωτερικά ιατρεία και στελεχώνεται με μια Πτυχιούχο Κοινωνική Λειτουργό.

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός ασκεί Κοινωνική Εργασία, μια εφαρμοσμένη επιστήμη που ακολουθεί επιστημονικές αρχές και επαγγελματική δεοντολογία με στόχο να ενισχύει τα άτομα, οικογένειες, ομάδες να αποδεσμεύσουν δυνάμεις και να επανακτήσουν την ικανότητά τους να απολαμβάνουν δημιουργικά τα προϊόντα της ανάπτυξης στο χώρο τους (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά) επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων τους.

Η Κοινωνική Υπηρεσία εργάζεται στους τομείς δράσεις:

  • Παρέχει υποστηρικτική και συναισθηματική βοήθεια ώστε οι ασθενείς και οι οικογένειες τους να αποδεχτούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που επιφέρει η ασθένεια.
  • Ενημερώνει τους εξυπηρετούμενους για την έκταση και φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τοπικό και κρατικό επίπεδο. Εξηγεί δικαιώματα, ευκαιρίες και υποχρεώσεις που τους αφορούν.
  • Πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε ασθενείς με στόχο τη διερεύνηση των κοινωνικό -οικονομικών συνθηκών και παροχή συμβουλευτικής βοήθειας για βελτίωση των συνθηκών στέγασης.
  • Συντονίζει ομάδα εθελοντών η οποία απαρτίζεται από άτομα μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Εξασφαλίζει συνεργασία εθελοντών που προηγουμένως έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την έννοια του εθελοντισμού και τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που θα βοηθούν εθελοντικά.

Η Κοινωνικός Λειτουργός στα πλαίσια παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών συνεργάζεται με διάφορες Υπηρεσίες σε τοπικό και κρατικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι κυριότερες συνεργασίες:

  • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
  • Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  • Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες,
  • Σύνδεσμοι Ασθενών.
  • Η Κοινωνική Λειτουργός παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση και διατηρεί συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαχείριση των αιτημάτων των ασθενών.

Στοιχεία επικοινωνίας με Κοινωνική Λειτουργό:

Μαρίνα Παύλου
Κοινωνική Λειτουργός
Κλινικό Τμήμα ΙΝΓΚ
Τηλ. 22 392 732
Φαξ. 22 392 786
E-mail: mpavlou@cing.ac.cy