Management Board
Dimitris Yenethli

President

Annita Evgeniou

Vice president

Marina Simeou

Secretary

Despo Sofokleous

Treasurer

Evgenios Kiriakou

Member

Stavros Kyprianou

Member